eSCAPE Studio, Sundbyberg

Bekräftad listning, uppdaterad den 2020-04-10

Detaljerade näringsliv informationer

Momsnr.
8606172537

Profil

eSCAPE är en helt ny Urban Visualization Studio som satsar på den perfekta grafiska framställningen. Vi tror starkt att designen och den grafiska framställningen är lika viktiga. Utan dessa starka presentationsvärden blir ett projekt oftast missförstått och underskattat. Vi hjälper er att skaffa de bilderna som presenterar ert projekt från den bästa möjliga sidan och därigenom säljer det. Vi hjälper er att se era idéer och samtidigt bli sedda på marknaden.


Detaljerad beskrivning
eSCAPE är en helt ny Urban Visualization Studio som satsar på den perfekta grafiska framställningen. Utifrån en bakgrund i arkitekturområdet känner vi till och förstår bättre era behov. Hela utformningsprocessen, speciellt när den närmar sitt slut, blir ganska krävande. Hur många gånger hade ni ont om tid att skapa era visualisationer? De bilderna är ju visitkorten som speglar era projekt. Vi anser att designen och den grafiska framställningen är lika viktiga och hjälper er att hitta bilder som presenterar ert projekt på det bästa möjliga sätt och därigenom säljer det. Utan dessa starka presentationsvärden blir ert projekt oftast missförstått och underskattat.

Vi erbjuder visualiserings- samt fotograferingstjänster och hjälper er att se era idéer och samtidigt bli sedda på marknaden. Vi visualiserar det som inte är visualiserat än.
Typiska tjänster vi erbjuder: Visualisering, Rendering, Bildmontage, Fotografi, Grafisk design och Arkitekturell design (t.ex. planritning).

Är du verksamt inom arkitektur- och designområdet och i behov av (akut) hjälp med visualisering, grafisk design eller fotografering då är du välkomna att kontakta oss!

JUST NU har vi en höstkampanj med 20% rabatt på alla visualiseringsuppdrag!
Beskrivning på ett främmande språk:
eSCAPE is a new Urban Visualization Studio which puts all the efforts to a perfect graphical presentation. Thanks to the architectural background we understand better your needs. The whole design process, especially when it comes to an end, can become rather demanding. How many times did you struggle with time issues to complete you visualizations? In fact, those pictures done in the last moments, will become a visit card of your project. We strongly believe that design and graphical presentation go hand in hand and are of equal importance. We help you to create pictures that can present your project from the best possible side and thereby sell it. Without the strong presentation values it often happens that your project comes to be misunderstood and underestimated.

We offer you visualization and photography services and help you to see your ideas and simultaneously to be seen in the market. We visualize what is not visualized yet.
Typical services we provide: Visualization, Rendering, Photo composites, Photography, Graphical design and Architectural design (e.g. plan drawings).

Are you working in the architecture and design branch and in (immediate) need of help with visualisation, graphical design or photography? Then you are welcome to contact us!

RIGHT NOW we have an autumn deal saving you 20% on all our visualisations!
Nyckelord:
Grafisk Design, Arkitektur, Foto, Bilder, Fotografering, Byggprojekt, Visualisering, Stadsplanering, Landskapsarkitektur, Fotografi, Rendering, Bildmontage, Arkitekturtjänster, Visualization, Framtidsbild, Urban Design, Visualiseringstjänst

Bedömningar

Bli den första att skriva en recension för eSCAPE Studio!

Dela erfarenheter!

Facebook